MELBUD - roboty hydrotechniczne, roboty melioracyjne, roboty drogowe, roboty wod kan, rewitalizacja, włocławek

Idź do spisu treści

Menu główne:

WITAMY NA STRONIE FIRMY "MELBUD", specjalizującej się
m.in. w robotach:

- hydrotechnicznych
- rewitalizacyjnych
- melioracyjnych
- drogowych
- wod kan


Zakład Budowlany "MELBUD" powstał w 1996r.

W początkowych latach swej działalności firma realizowała głównie zadania z zakresu inwestycji hydrotechnicznych i melioracyjnych, a także prowadziła roboty w zakresie ich konserwacji. Znaczące miejsce w jej działalności zajmowały także roboty związane z utrzymaniem urządzeń przeciwpowodziowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły, zabezpieczających przed podtopieniami tereny znajdujące się w oddziaływaniu zbiornika retencyjnego zapory włocławskiej.

Systematycznie podejmowane przez firmę inwestycje pozwoliły na rozbudowę parku maszynowego, co wraz ze zdobytym w początkowych latach działalności doświadczeniem umożliwiło jej rozwój i pozwoliło rozszerzyć asortyment oferowanych usług
.


Aktualnie Zakład Budowlany "MELBUD" oferuje szeroki zakres usług, do których zaliczyć należy przede wszystkim prace związane w wykonaniem robót budowlanych, drogowych, hydrotechnicznych, melioracyjnych a także sanitarnych. Dodatkowo w ofercie firmy znajduję się wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów i urządzeń charakterystycznych dla wspomnianych branż.

W zakres naszej oferty wchodzi także wykonanie projektów w zakresie robót hydrotechnicznych, melioracyjnych, a także związanych z ekologicznym zagospodarowaniem i rekultywacją terenów.

Roboty prowadzone przez Zakład Budowlany "MELBUD" realizowane były na obszarze województw: kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Wszelkie powierzone nam zlecenia realizujemy terminowo i w zgodzie ze sztuką budowlaną, co znajduje potwierdzenie w referencjach wystawianych nam przez naszych zleceniodawców.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego